Praktijk Centrum Sport & Golf - Ons aanbod

Ons aanbod

Cursussen

Praktijkcentrum Sport & Golf verzorgt korte cursussen voor specialistische doelgroepen. Het delen van vakinhoudelijke kennis staat centraal. Enkele standaardcursussen kunnen, na het afleggen van een soms pittige toets, worden afgesloten met een mooi certificaat.

Klik op een cursus voor meer informatie of om in te schrijven.

Sportvelden moeten het jaarrond een aangename en veilige sportomgeving bieden, maar ook robuust en functioneel zijn. Ze moeten bestand zijn tegen de grillen van het klimaat en onderhouden worden zonder inzet van chemische middelen. In vijf intensieve en praktijkgerichte trainingsdagen legt u de basis voor modern professioneel en duurzaam onderhoud van grassportvelden. U leert de grasmat ‘lezen’. Door kijken, voelen, ruiken en meten leest u de kwaliteit van grasmat en toplaag en herkent u specifieke aandachtspunten. U leert hoe gangbare en nieuwe machines en methoden ingezet kunnen worden voor chemievrij onderhoud en hoe grassportvelden sterker worden en minder kwetsbaar worden voor droogte, hitte of extreme neerslag. De nieuwe kennis geeft u meer grip op de kwaliteit van uw grassportvelden in veranderende omstandigheden.

Kosten
€ 1.175,-

Met de cursus Grasveldkunde verdiept u uw vakinhoudelijke kennis van grassen, bodem, waterhuishouding en bemesting van sportvelden. Eigen veldwerk, analyserapporten en gebruik van normen en kengetallen geven u een gestructureerd beeld van de veldkwaliteit. Met grasveldecologie krijgt u inzicht in wat zich afspeelt in grasmat en toplaag. Zo leert u gerichter sturen met aanleg en onderhoud en bent u beter voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering en pesticidenvrij beheer van grassportvelden.

Kosten 
€ 1.495,-