Praktijk Centrum Sport & Golf - Grasveldkunde sportvelden

Grasveldkunde Sportvelden – cursus

Klimaatverandering en beperking van het pesticidengebruik maken het uitdagender om grassportvelden duurzaam in goede conditie te houden. Het vraagt meer inzicht in de samenhang tussen veldkwaliteit, gebruik, onderhoud en de verschillende groeifactoren. Met de cursus Grasveldkunde verdiept u uw vakkinhoudelijke kennis van grassen, bodem, waterhuishouding en bemesting. U leert meer over de werking en dosering van meststoffen en het opstellen van een bemestingsplan. Grasveldecologie helpt u te begrijpen hoe aanleg en onderhoud mede bepalen wat zich in de grasmat en toplaat afspeelt. Met eigen veldwerk, analyserapporten, normen en kengetallen brengt u de veldkwaliteit gestructureerd in kaart en beredeneert en berekent uw welke cultuurtechnische verbeteringen mogelijk en uitvoerbaar zijn. 

De cursus Grasveldkunde legt een basis voor uw eigen antwoorden op vraagstukken die voortkomen uit het veranderende klimaat en de Green Deal Sportvelden.

De cursus grasveldkunde is op het niveau ‘Beheerder Sportvelden’ en vereist een redelijke rekenvaardigheid en kennis van biologie en chemie op minimaal MBO3-niveau.

Inhoud van de cursus

 • Verdieping graskennis: groei, eigenschappen, toepassing, grasveldecologie
 • Verdieping bodem en waterhuishouding:
  • grondsamenstelling, eigenschappen en classificatie
  • bodemprocessen en bodembiologie
  • lezen en interpreteren van analyserapporten, kengetallen en normen
  • water- en luchthuishouding, berging en beschikbaarheid van water, meten
  • veldwerk: grondboringen, veldmetingen, beschrijven van een groeiplaats
 • Verdieping bemesting:
  • bouwstoffen, meststoffen, behoefte van de plant
  • bemestingsanalyses en bemestingsadviezen, opstellen en berekenen bemestingsplan
  • keuze van meststoffen en bodemverbeteraars.
 • Cultuurtechnische aspecten van aanleg, renovatie en grootonderhoud:
  • sportgrasconstructies, belastbaarheid, sporttechnische normen, sportvloerenlijst
  • aanleggen, vervangen, renoveren of aangepast onderhoud?
  • berekenen grondverbeteringen op basis van normen
  • aanleg en renovatie: formuleren cultuurtechnische eisen en plan van aanpak
  • uitvoeren grondverbetering en grondbewerking, machinekeuze, randvoorwaarden uitvoering.

De cursus kan worden afgesloten met een uitgebreide toets voor het certificaat ‘Grasveldkunde Sportvelden’. Deelname is facultatief.

Doelgroep

Sportveldbeheerders, (assistent) hoofdgreenkeepers , adviseurs, uitvoerders.

Lengte van de training

6 dagen + ca. 0,5 dag toets (facultatief).

Overige informatie

 

Overige informatie:
Voorkennis/opleiding
Groene MBO4- opleiding of MBO 3 met stevige praktijkervaring in cultuurtechnisch werk en/of beheer van sportvelden of golfbanen.
Studiemateriaal
Zelf aanschaffen: Boek ‘Grasvelden – achtergronden bij aanleg, beheer en onderhoud’ (H. Kamp en E. Bos, 2006).

Uitgereikt: Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer – 2e druk (E. Bos, 2020), diverse hand-outs.

Inclusief
Lunch, koffie, thee.
Uitvoeringslocatie
Apeldoorn – Asselsestraat 328b
Resultaat Certificaat (bij voldoende voor toets) of Verklaring van Deelname.