Praktijk Centrum Jacht & Fauna - Schiettraining Grofwild

Grasveldkunde Sportvelden – cursus

Met de cursus Grasveldkunde verdiept u uw vakinhoudelijke kennis van grassportvelden. U leert meer over eigenschappen, groei en concurrentiekracht van grassen. Met eigen veldwerk en aan de hand van analyserapporten, schema’s en kengetallen brengt u de veldkwaliteit gestructureerd in kaart. U krijgt meer inzicht in de werking en dosering van meststoffen en leert zelf een bemestingsplan opstellen. Met deze kennis beredeneert en berekent welke cultuurtechnische verbeteringen mogelijk en uitvoerbaar zijn. 

De cursus Grasveldkunde legt een basis voor uw eigen antwoorden op vraagstukken die voortkomen uit het veranderende klimaat en de Green Deal Sportvelden.

De cursus grasveldkunde is op het niveau ‘Beheerder Sportvelden’ en vereist een redelijke rekenvaardigheid en kennis van biologie en chemie op minimaal MBO3-niveau.

Inhoud van de cursus

 • Verdieping graskennis: groei, eigenschappen en toepassing
 • Verdieping bodem en waterhuishouding:
  • samenstelling en eigenschappen van grond
  • bodemprocessen en bodembiologie
  • lezen en interpreteren van analyserapporten, kengetallen en normen
  • water- en luchthuishouding er relatie tot grondsoort, berging en beschikbaarheid van water
  • veldwerk: grondboringen, veldmetingen, beschrijven van een groeiplaats
 • Verdieping bemesting:
  • bouwstoffen, meststoffen, behoefte van de plant
  • bemmestingsanalyses en bemestingsadviezen, opstellen en berekenen bemestingsplan
  • Afwegeningen bij kiezen van meststoffen en bodemverbeteraars.
 • Aanleg en renovatie van sportgrasvelden (cultuurtechnische kant):
  • in kaart brengen situatie aanleg of renovatie
  • afweging gehele of gedeeltelijke renovatie of renovatie met behoud grasmat.
  • bepalen geschikte construtie bij aanleg
  • beredeneren en berekenen grondverbeteringen op basis van normen
  • Voorbereiden en uitvoeren aanleg en renovatie

De cursus kan worden afgesloten met een uitgebreide toets voor het certificaat ‘Grasveldkunde Sportvelden’. Deelname is facultatief.

Doelgroep

Beheerder sportvelden, assistent hoofdgreenkeepers , adviseurs, uitvoerders.

Lengte van de training

7 dagen + eventueel ca. 0,5 dag toets.

Overige informatie

 

Overige informatie:
Voorkennis/opleiding
Groene of cultuurtechnische MBO3-opleiding + enkele jaren ervaring in cultuurtechnisch werk of beheer van sportvelden of golfbanen.
Studiemateriaal
Boek ‘Grasvelden – achtergronden bij aanleg, beheer en onderhoud’ (H. Kamp en E. Bos, 2006) + uitgebreide uitreikers.
Inclusief
Lunch, koffie, thee, uitreikers.
Uitvoeringslocatie
Apeldoorn – Asselsestraat 328b
Resultaat Certificaat (bij voldoende voor toets) of Verklaring van Deelname.