Praktijk Centrum Sport & Golf - Duurzaam Onderhoud Grassportvelden

Duurzaam Onderhoud Grassportvelden – cursus

Sportvelden moeten het jaarrond een aangename en veilige sportomgeving bieden, maar ook robuust en functioneel zijn. Ze moeten bestand zijn tegen de grillen van het klimaat en onderhouden worden zonder inzet van chemische middelen. In vijf intensieve en praktijkgerichte trainingsdagen legt u de basis voor modern professioneel en duurzaam onderhoud van grassportvelden.

U leert de grasmat ‘lezen’. Door kijken, voelen, ruiken en meten leest u de kwaliteit van grasmat en toplaag en herkent u specifieke aandachtspunten. U leert hoe gangbare en nieuwe machines en methoden ingezet kunnen worden voor chemievrij onderhoud en hoe grassportvelden sterker worden en minder kwetsbaar worden voor droogte, hitte of extreme neerslag. De nieuwe kennis geeft u meer grip op de kwaliteit van uw grassportvelden in veranderende omstandigheden.

De cursus Duurzaam Onderhoud Grassportvelden bedoeld voor zowel uitvoerende als toezichthoudende medewerkers op het niveau ‘Terreinmeester’. Het programma is niet gericht op machinevaardigheid. Afsluiting van de cursus met een toets voor een certificaat is facultatief. Deelnemers die geen certificaat behalen, ontvangen een verklaring van deelname. 

 

Inhoud van de cursus

Sportgrasmat en groeiplaats (basis)

  • Soorten sportgrasvelden – gebruik, opbouw, belastbaarheid, eigenschappen
  • Sportveldgrassen – herkenning en toepassing
  • Voornaamste onkruidgrassen, onkruiden, ziekten en plagen – herkenning en voorkomen
  • Sportgrasbodemkunde
   • samenstelling en eigenschappen toplaag
   • water- en luchthuishouding
  • Plantenvoeding en bemesting – basis
  • Basis “Lezen’ van een grassportveld
   • beoordelen bespeelbaarheid
   • samenstelling grasmat – grassen, onkruiden, ziekten
   • beoordelen toplaag en beworteling
   • herkennen probleemsituaties
   • vertalen naar onderhoud

 

Onderhoud van grassportvelden

 • Dagelijks / wekelijks onderhoud,  groot-onderhoud, incidenteel onderhoud
 • Inzet, werking en afstelling van maai- en onderhoudsmachines
 • Aandachtspunten bij uitvoering en beoordelen werkresultaat
 • Handmatige en klein-machinale werkzaamheden
 • Alternatieve onderhoudsmaatregelen en -combinaties

 

Mogelijkheden voor chemievrij beheer (Green Deal Sportvelden)

 • Preventie straatgras, onkruiden en ziekten
 • Mechanische maatregelen
 • Sturen met bemesting en beregening

 

Onderhoud met extreme weersomstandigheden

 • Preventieve maatregelen
 • Veldonderhoud tijdens en na perioden van droogte, hitte en extreme neerslag

 

Lengte van de cursus

5 dagen (+ eventueel toets)

Uitvoering

Op sportcomplex
 • Combinatie van theorie en praktijk, met afwisseling van ‘binnen en buiten’, rekening houdend met weersomstandigheden.
 • Praktische machine-inzet voor demonstratie, afstelling en beoordeling van werkresultaat indien beschikbaar of in overleg met opdrachtgever.
 • Volgorde van inhoud is richtlijn. Afhankelijk van behoefte wordt voor bepaalde onderdelen herhaling ingebouwd.