Onderhoud grassportvelden vrijwilligers - Praktijk Centrum Sport & Golf

Blogs

Lees hier onze laatste blogs

Onderhoud grassportvelden vrijwilligers

Bij alle verenigingsactiviteiten zijn voor of achter de schermen vrijwilligers in touw om alles in goede banen te leiden. Een klein legertje van (meestal wat oudere) mannen is actief met het onderhoud van velden en directe omgeving. Ze herstellen speelschade, werken doelgebieden bij, trekken de lijnen, onderhouden beplantingen en maaien met bosmaaier of motormaaier onder hekwerken en rond obstakels. Vooral de arbeidsintensieve klussen dus.

Nog niet zolang geleden was het vanzelfsprekend dat de gemeente de rest van het onderhoud voor haar rekening nam. Met eigen dienst of via de aannemer. Die vanzelfsprekendheid verdwijnt. Steeds meer verenigingen worden door privatisering zelf verantwoordelijk voor het veldonderhoud. Dat is best een zorg, want sportveldonderhoud is een vak. Het blijft verleidelijk om het geld zichtbare zaken als kantine of kleedkamers te stoppen, terwijl  de onzichtbare lucht zo belangrijk is voor het veld.

Ook in gemeente Neder-Betuwe worden verenigingen zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de velden. Om de verenigingen hierin te ondersteunen organiseerde de gemeente, in navolging van andere gemeenten, een cursusdag Onderhoud Grassportvelden voor vrijwilligers. Op een zonnige vrijdag begin juni kwamen vrijwilligers van verschillende verenigingen in IJzendoorn bijeen in de kantine van vv Uchta.

In vogelvlucht en sneltreinvaart kwamen veel verschillende aspecten aan bod. De bespeelbaarheid van het veld, de kwaliteit van de grasmat. Grondboringen gaven goed inzicht in het belang van een goede toplaag, goede ontwatering voldoende lucht. Graswortels op ruim 70 cm diepte toonden het effect aan van een goede bodemstructuur. Het jaarrond onderhoud van de sportvelden en de inzet en werking van machines en alternatieve werkmethoden werden besproken. De nadruk lag natuurlijk op werkzaamheden die de vrijwilligers zelf (gaan) uitvoeren, waaronder speelschade herstel, bijmaaien,  beregenen, rollen, beluchten en wiedeggen.

Ook op deze vrijdag werd weer eens duidelijk dat het de vrijwilligers niet ontbreekt aan inzet en motivatie. Een stukje gerichte bijscholing helpt om de goede dingen nog beter te doen en de verkeerde dingen te laten, of in elk geval te verminderen. Dat komt de velden ten goede en goede velden betekent eer van je werk. Eer die deze (en andere vrijwilligers) toekomt.

Schrijf een reactie op dit bericht