Praktijk Centrum Sport & Golf - Onderhoud Sportvelden

Onderhoud Sportvelden – cursus

Sportvelden en speltechnische voorzieningen vragen professioneel onderhoud voor een hoogwaardige, veilige en aangename sportomgeving. Het onderhoud bestaat deels uit terugkerende werkzaamheden, maar maatwerk is vaak noodzakelijk om te beantwoorden aan de hoge eisen van bespeelbaarheid en duurzaam beheer. Het steeds bredere aanbod van verschillende soorten buitensportvloeren vereist een steeds bredere kennis van zaken.

 

In de cursus komen het onderhoud van de gangbare buitensportvloeren – sportgrasvelden, verschillende soorten kunstgras, kunststof en (half)verharding – aan bod. Ook wordt aandacht besteed aan de specifieke sporttechnische voorzieningen. De nadruk ligt op het bepalen van het noodzakelijke onderhoud, de inzet en werking van gangbare onderhoudsmachines en controle van het werkresultaat. De cursus is niet gericht op machinevaardigheid. Wel wordt expliciet aandacht besteed aan onderwerpen als anticiperen op klimaatverandering, chemievrij onderhoud en andere duurzaamheidsaspecten.

Inhoud van de training

 • Typen buitensportvloeren – gebruik, profielopbouw en eigenschappen
 • Sportgrasbodemkunde
 • Water- en luchthuishouding, inclusief drainage en beregening – basis
 • Plantenvoeding en bemesting – basis
 •  ‘Lezen’ van een grassportveld en beoordelen bespeelbaarheid en vertaling naar onderhoud
 • Onderhoud van grasmat, toplaag en drainage
  • dagelijks / wekelijks onderhoud, groot-onderhoud, incidenteel onderhoud
  • inzet, werking en afstelling van maai- en onderhoudsmachines, handmatige en klein-machinale werkzaamheden
  • aandachtspunten bij uitvoering en beoordelen werkresultaat
 • Onderhoud van alle gangbare typen kunstgrasvelden (1 dag)
  • constructies, materialen en eigenschappen
  • beoordelen onderhoudstoetstand en bepalen van aandachtspunten
  • inzet, werking en afstelling van onderhoudsmachines, beoordelen werkresultaat
 • Onderhoud overige buitensportvloeren (1 dag)
  • kunststof, gravel en overig minerale ondergronden
  • constructies, materialen en eigenschappen
  • gangbaar dagelijks, periodiek en jaarlijks onderhoud
 • Klimaat en Green Deal Sportvelden
  • In alle cursusonderdelen wordt aandacht besteed aan chemievrij onderhoud, het verkleinen van andere milieu-impact en het anticiperen op het veranderende klimaat

 

Doelgroep

Medewerkers van gemeenten, aannemers en verenigingen die op het niveau Terreinmeester betrokken zijn bij het onderhoud van buitensportaccommodaties. Zowel uitvoerend als toezichthoudend.

Lengte van de training

7 dagen + 0,5 dag toets voor Certificaat Onderhoud Sportvelden (facultatief)

Overige informatie

 

Overige informatie:
Voorkennis
Groene MBO-opleiding niveau 2 en/of enkele jaren ervaring in groenonderhoud of cultuurtechniek.
Studiemateriaal
Lesmap + uitreikers.
Inclusief Lunch, koffie, thee (bij open inschrijving).
Uitvoeringslocatie Regionaal bij open inschrijving of in company op uw locatie.
Resultaat
Certificaat (bij voldoende voor moduletoets) of Verklaring van Deelname van onderliggende trainingen.