Praktijk Centrum Sport & Golf - Onderhoud Kunstgrasvelden

Onderhoud Kunstgrasvelden – dagcursus

Kunstgrasvelden hebben een vaste plek verworven tussen de andere buitensportvloeren. Type veld, locatie en gebruik bepalen het noodzakelijke onderhoud om de sporttechnische kwaliteit zo lang mogelijk op peil te houden. U leert beoordelen welk kunstgrasonderhoud noodzakelijk is, welke methoden geschikt zijn en hoe deze het beste ingezet kunnen worden. Ook het meten en monitoren van de kwaliteit komt aan bod.

De training is onderdeel van de module Onderhoud Sportvelden – theorie (5 dagen) en de opleiding Terreinmeester Sportvelden.

Inhoud van de training

Actuele stand van zaken wat betreft het onderhoud van verschillende soorten kunstgrasvelden. Verschillende veldtypen, inzet en werking machines, handmatig onderhoud, normen en milieuaspecten. Zelf uitvoeren van veldinspectie en onderhoud op een of meerdere veldtypen met eigen machines of als demonstratie.

Doelgroep

Medewerkers van gemeenten, aannemers en verenigingen die betrokken zijn bij het onderhoud van kunstgrasvelden. Deelnemers opleidingen Terreinmeester en Beheerder sportvelden.

Lengte van de training

1 dag + optie deelname moduletoets Onderhoud Sportvelden (0,5 dag)

Programma

  • Indeling kunstgrasvelden: gangbare sporten, constructies en materialen.
  • Toepassing en invloed van normen.
  • Nut en noodzaak kunstgrasonderhoud.
  • Frequent, periodiek en groot onderhoud. Ontwikkelingen.
  • Blijvend lastige gevallen en aandachtspunten.
  • Inspectie onderhoudstoestand kunstgrasvelden, visuele waarnemingen en meting
  • Bijhouden logboek.
  • Demonstratie/uitvoeren kunstgrasonderhoud; aandachtspunten bij afstelling en gebruik van machines, beoordelen werkresultaat.
  • Repareren van kleine beschadigingen, (deel)renovatie.

Overige informatie

 

Overige informatie:
Voorkennis
n.v.t.
Studiemateriaal Uitgebreide uitreiker.
Inclusief
Lunch, koffie, thee (bij open inschrijving).
Uitvoeringslocatie
Regionaal bij open inschrijving of in company op uw locatie.
Resultaat
Certificaat (bij voldoende voor moduletoets) of Verklaring van Deelname.