Praktijk Centrum Sport & Golf - Onderhoud Golfbaan - cursus

Onderhoud Golfbaan – cursus

Het onderhoud van de spelonderdelen op golfbanen is tot op zekere hoogte maatwerk. Het onderhoud van met name de greens vraagt kennis van zaken, zorg en aandacht. Hier worden tal van specifieke machines gebruikt.

In deze cursus ligt de nadruk op het nut en de noodzaak van de gangbare onderhoudsmaatregelen, de werking en het zorgvuldig gebruik van de toegepaste machines. Ook specifieke handmatige werkzaamheden en onderhoud van sporttechnische voorzieningen komen aan bod.

De training is onderdeel van de opleiding Aankomend greenkeeper en Greenkeeper.

Inhoud van de training

 • Nut en noodzaak van onderhoudswerkzaamheden op spelonderdelen en aan specifieke sporttechnische voorzieningen op de golfbaan.
 • Jaarrond onderhoud.
 • Doel, keuze en werking van machines, combinaties van maatregelen en alternatieven.
 • Beoordeling werkresultaat gangbare machines en werktuigen.

 

Doelgroep

Aankomend greenkeepers en greenkeepers van golfbanen en aannemers die professioneel golfbaanonderhoud uitvoeren.>/p>

Lengte van de training

5 dagen + 0,5 dag Moduletoets Onderhoud Golfbaan (optie)

Programma

Dag 1

 • Golfbaan en golfsport; baanonderdelen en specifieke speltechnische eisen.
 • Werken op de golfbaan: etiquette en veiligheid.
 • Onderhoud speltechnische voorzieningen, werkzaamheden door golfers.


Dag 2

 • Maaien en maaimachines, maairegimes, invloed maaien op de grasmat; afstelling en dagelijks onderhoud, beoordelen maaiwerk.


Dag 3,4,5

 • Jaarrond verzorging grasmat en toplaag van spelonderdelen;
 • Inzet, afstelling en werking van machines voor verzorgen grasmat en toplaag; handmatige werkzaamheden; beoordelen werkresultaat; toernooipreparatie.
 • Viltmanagement, ziektepreventie, bestrijden straatgras en onkruiden.
 • Herkennen probleemsituaties (veldwerk + praktijk)

Overige informatie

 

Overige informatie:
Voorkennis groene MBO-opleiding niveau 2 en/of enkele jaren ervaring in onderhoud van golfbaan of sportvelden
Studiemateriaal
Uitgebreide uitreiker
Inclusief Lunch, koffie, thee (bij open inschrijving)
Uitvoeringslocatie
Regionaal bij open inschrijving of in company op uw locatie.
Resultaat
Certificaat (bij voldoende voor moduletoets) of Verklaring van Deelname